Optimizacija sajta - SEO

 • - Analiza trenutnih pozicija vašeg sajta.
 • - Analiza koda i unutrašnjih linkova.
 • - Analiza linkova ka vašem sajtu.
 • - Analiza konkurentskih sajtova.
 • - Predlozi promena u samoj strukturi sajta.
 • - Predlozi za povećanje broja dolaznih linkova.
 • - Predlozi za efektivniju promociju sajta.
 • - Izvestaj o posećenosti sajta.
 • - Analiza trenutnih pozicija vašeg sajta.
 • - Analiza strukture i koda sajta.
 • - Korekcije u kodu u cilju poboljšanja SEO potencijala sajta.
 • - Izmene strukture sajta i korekcije imena fajlova.
 • - Pisanje adekvatnih META tagova u skladu sa sadržajem sajta.
 • - Predlozi i korekcije sadržaja.
 • - Analiza trenutnih pozicija vašeg sajta.
 • - Analiza konkurentskih sajtova.
 • - Analiza linkova ka vašem sajtu.
 • - Linkovanje sajta - backlinking kampanja sa akcentom na kvalitet backlinkova.
 • - Promocija sajta na društvenim mrežama.
 • - Promocija sajta u medijima..
 • - Nedeljni Izvestaji o posećenosti sajta.
 • - Analiza trenutnih pozicija vašeg sajta.
 • - Obuka administratora sajta za kvalitetno održavanje sajta.
 • - Rad sa administratorom/ima sajta u cilju poboljšanja pozicija sajta.
 • - Kontrola rada administratora sajta.
 • - Rad sa marketing timom na promociji sajta.